» Начало

  » Статии и интервюта

  » Цели и средства

  » Кампании

  » Биография
  » Новини

  » Галерия

  » Реклама

  » Шахматни артикули

  » АРТ-ШАХ

  » АРТ-МАТ

  » Форум ..» Играйте шах online
  » Линкове

  » Контакти

...

 

 

 

 

 

 

Цели на "Арт Спорт Талант" :

 

Да развива и популяризира спорта, изкуството и културата сред обществото;

Да изследва опита на други страни и да внедрява иновации в развитието и популяризирането на спорта и изкуствата в България;

Да открива, развива и подпомага реализацията на таланти в областта на спорта и изкуствата;

Да отстоява професионалната и обществена позиция и престиж на творци, таланти, спортисти;

Да подържа физическото, психическото и социално благополучие у хората, развивайки тяхната здравна култура;

Да спазва и налага етичните норми на Европейското общество в сферата на спорта и културата у нас;

Да развива обществено значима спортна и културна дейност.

 

 

Средства за постигане на целите на "Арт Спорт Талант":

 

Организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите на фондацията;

Извършване на анализи на практиките в страната и в чужбина и даване на становища и предложения, свързани с подобряване на условията за развитието на спорта, изкуството и културата;

Провеждане, възлагане и подпомагане проекти, свързани с целите на фондацията;

Организиране на школи и курсове, свързани с постигане целите на фондацията;

Организиране и администриране на конкурси и състезания в сферите на спорта, изкуството и културата;

Публикуване и разпространение на материали в областта на своята дейност;

Провеждане на публични кампании за постигане целите на фондацията;

Създаване фондове за подпомагане и издръжка у нас и в чужбина на лицата, които биха допринесли за постигане целите на фондацията;

Осъществяване на благотворителна дейност;

Сътрудничество с международни и национални държавни и местни органи, институции, физически лица, юридически лица и организации в страната и в чужбина за постигане целите на фондацията;

Участие в национални и международни прояви за постигане целите на фондацията;

Извършване и на други дейности, свързани с постигане на целите на фондацията и незабранени от закона.